Exàmens Oficials que ofereix New Horizons:

- Trinity exam ( New Horizons n'és Centre examinador oficial):

- Exàmens oficials de Cambridge University: